Vladimir Srdić

8. јула 2022.

ОДЛИЧНА БОНИТЕТНА ОЦЕНА ( А+), ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ “КОЛУБАРА” ВАЉЕВО

На основу прегледа пословања предузећа у претходној години, детаљном анализом и прорачунима финансијских аналитичара и економских стручњака, „Companywall Business“, доделио је Јавном предузећу “Колубара” Ваљево, Сертификат […]