Извештај о реализацији програма пословања

2023. година

 • Извештај за период 01.01. – 31.03.2023. године – преузми
 • Извештај за период 01.01. – 30.06.2023. године – преузми
 • Извештај за период 01.01. – 30.09.2023. године – преузми
 • Извештај за период 01.01. – 31.12.2023. године – преузми

2022. година

 • Извештај за период 01.01. – 31.03.2022. године – преузми
 • Извештај за период 01.01. – 30.06.2022. године – преузми
 • Извештај за период 01.01. – 30.09.2022. године – преузми
 • Извештај за период 01.01. – 31.12.2022. године – преузми

2021. година

 • Извештај за период 01.01. – 31.03.2021. године – преузми
 • Извештај за период 01.01. – 30.06.2021. године – преузми
 • Извештај за период 01.01. – 30.09.2021. године – преузми
 • Извештај за период 01.01. – 31.12.2021. године – преузми

2020. година

 • Извештај за период 01.01. – 31.03.2020. године – преузми
 • Извештај за период 01.01. – 30.06.2020. године – преузми
 • Извештај за период 01.01. – 30.09.2020. године – преузми
 • Извештај за период 01.01. – 31.12.2020. године – преузми