Актуелно

2022. година

Правилник о уређењу поступка набавки

План ЈН 2022. година

ЈН 01-2022 Набавка енергената за грејање ( Партија 2 )

ЈН 01-2022 ( Набавка горива за возила Партија 1 )

ЈН 02-2022 ( Набавка електричне енергије)

ЈН 03-2022 Осигурање имовине и лица