Актуелно

2023. година

Правилник о уређењу поступка набавки

План ЈН 2023. година

ЈН 03-2023 Набавка електричне енергије

ЈН 01-2023 ( Набавка горива за возила )

ЈН 04-2023 Осигурање имовине и лица

ЈН 05-2023 Услуге пројектантског надзора

ЈН 02-2023 Енергенти за грејање