Количине уграђеног материјала

 

Количине уграђеног материјала у тело бране:

Година градње ГЛИНА
(уграђено)
ФИЛТЕР
I                                     II
ПОТПОРНО
ТЕЛО БРАНЕ
(камен зона 4)
КАМЕНА
ОБЛОГА
(зоне 5 и 6)
2003. кол. (м3) 9.567,78 2.930,00 4.750,00 101.569,40
2004. кол. (м3) 51.466,52 3.558,29 3.637,49 209.325,17
2005. кол. (м3) 0,00 0,00 0,00 101.819,83 5.766,70
2006. кол. (м3) 5.766,70 11.112,84 11.112,84 386.802,56 16.297,12
2007. кол. (м3) 46.972,05 9.399,16 9.399,16 391.131,64 25.948,01
Укупно количина: 183.062,96 27.000,29 28.899,49 1.190.648,60 48.011,83

СВЕГА УГРАЂЕНОГ МАТЕРИЈАЛА       1.477.623,17 (м3)