План и програм

 

Преостали предвиђени радови:

  • Уградња оскултационе опреме, опреме за сеизмику и техничко осматрање
  • Чишћење акумулационог простора
  • Претварање опточног тунела у темељни испуст и захват за кориснике
  • Излазна затварачница;
  • Подбранско уређење
  • Изградња локалних и инспекцијских саобраћајница
  • Хидромашинска и електро опрема (набавка и монтажа)
  • АЕ радови и уређење водних токова
  • Снабдевање водом подбранског дела и села поред бране бране: Стубо и Ровни