Остали документи

 • Статут ЈП “Колубара” Ваљево – преузми
 • Угоров о организовању ( Пречишћен текст ) – преузми
 • Основни подаци ЈП “Колубара” Ваљево – преузми
 • Решење о именовању Председника НО ( 31.05.2022. године) – преузми
 • Правилник о организацији и систематизацији послова – преузми
 • Лице за заштиту података о личности – преузми
 • Правила пословног понашања – преузми
 • Правилник о заштити података о личности – преузми
 • Правилник о раду – преузми
 • Одлука о распореду радног времена – преузми
 • Правилник о правима узбуњивача, поступку унутрашњег узбуњивања, као и другим питањима од значаја за узбуњивање и заштиту узбуњивача – преузми
 • Информатор о раду ЈП “Колубара” Ваљево можете погледати и преузети са следећег линка:

        https://informator.poverenik.rs/informator?org=wy8NAq9XvQ9G8ySA2