Ostali dokumenti

 

  • Statut JP „Kolubara“ Valjevo – preuzmi
  • Ugorov o organizovanju ( Prečišćen tekst ) – preuzmi
  • Osnovni podaci JP „Kolubara“ Valjevo – preuzmi
  • Bonitetna ocena JP „Kolubara“‘ Valjevo – preuzmi  sertifikat
  •           

 

 

 

  • Rešenje o imenovanju Predsednika NO ( 31.05.2022. godine) – preuzmi