Остали документи

  • Статут ЈП „Колубара“ Ваљево – преузми
  • Угоров о организовању ( Пречишћен текст ) – преузми
  • Основни подаци ЈП „Колубара“ Ваљево – преузми
  • Решење о именовању Председника НО ( 31.05.2022. године) – преузми
  • Информатор о раду ЈП „Колубара“ Ваљево можете погледати и преузети са следећег линка:

        https://informator.poverenik.rs/informator?org=wy8NAq9XvQ9G8ySA2