Колубарски регионални систем за водоснабдевање

 

КОЛУБАРСКИ РЕГИОНАЛНИ СИСТЕМ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ “СТУБО-РОВНИ”

ЦЕВОВОД ЗА ТРАНСПОРТ СИРОВЕ ВОДЕ БРАНА “СТУБО-РОВНИ” – ППВ “ПЕЋИНА”

Изграђени објекти:

 • Прекидна комора и регулациони блок
 • Црпна станица на изворишту “Пакље”
 • Постројење за пречишћавање воде “Пећина” у Ваљеву, И фаза Q=600 л/с
 • Постојећи цевовод за транспорт сирове воде од изворишта “Пакље” до постројења за пречишћавање воде “Пећина” у Ваљеву ДН700 дужине 7.810м

Неизграђени објекти:

 • Цевовод за транспорт сирове воде од бране “Стубо-Ровни” до црпне станице “Пакље”, ДН 1000, дужине 4.206м
 • Цевовод за транспорт сирове воде од црпне станице “Пакље” до постројења за пречишћавање воде “Пећина” у Ваљеву, ДН 1000 7.810м

ЦЕВОВОД ЗА ТРАНСПОРТ ЧИСТЕ ВОДЕ ППВ “ПЕЋИНА” – РЕЗЕРВОАР “ГАЈИНА“ – ПК “ОШТРИКОВАЦ”

Изграђени објекти:

 • Цевовод за транспорт чисте воде од постројења за пречишћавање воде “Пећина” у Ваљеву до прикључка на дистрибутивну мрежу Ваљева, ДН 1000 дужине 635м

Неизграђени објекти:

 • Цевовод за транспорт чисте воде од постројења за пречишћавање воде “Пећина” у Ваљеву до резервоара “Гајина” у Ваљеву, ДН 900 дужине 4.120 м
 • Цевовод за транспорт чисте воде од резервоара “Гајина” у Ваљеву до одвојка у Дивцима, ДН 700, дужине 13.369 м
 • Цевовод за транспорт чисте воде од одвојка у Дивцима до резервоара “Оштриковац” у Словцу, ДН 600, дужине 4.903 м
 • Цевовод за транспорт чисте воде од одвојка у Дивцима до резервоара “Светлак”, ДН 250, дужине 5.875 м

Резервоари:

 • Гајина ……………………..……….В=2.000 м3
 • Оштриковац………………….…….. В= 1.000 м3
 • Мионица ………………….……….…В=1.000 м3
 • Црпна станица Мионица ………….Q=40 л/с