Kolubarski regionalni sistem za vodosnabdevanje

 

KOLUBARSKI REGIONALNI SISTEM ZA VODOSNABDEVANJE “STUBO-ROVNI”

CEVOVOD ZA TRANSPORT SIROVE VODE BRANA „STUBO-ROVNI“ – PPV „PEĆINA“

Izgrađeni objekti:

 • Prekidna komora i regulacioni blok
 • Crpna stanica na izvorištu „Paklje“
 • Postrojenje za prečišćavanje vode “Pećina” u Valjevu, I faza Q=600 l/s
 • Postojeći cevovod za transport sirove vode od izvorišta „Paklje“ do postrojenja za prečišćavanje vode „Pećina“ u Valjevu DN700 dužine 7.810m

Neizgrađeni objekti:

 • Cevovod za transport sirove vode od brane “Stubo-Rovni” do crpne stanice “Paklje”, DN 1000, dužine 4.206m
 • Cevovod za transport sirove vode od crpne stanice “Paklje” do postrojenja za prečišćavanje vode “Pećina” u Valjevu, DN 1000 7.810m

CEVOVOD ZA TRANSPORT ČISTE VODE PPV „PEĆINA“ – REZERVOAR „GAJINA“ – PK „OŠTRIKOVAC“

Izgrađeni objekti:

 • Cevovod za transport čiste vode od postrojenja za prečišćavanje vode “Pećina” u Valjevu do priključka na distributivnu mrežu Valjeva, DN 1000 dužine 635m

Neizgrađeni objekti:

 • Cevovod za transport čiste vode od postrojenja za prečišćavanje vode “Pećina” u Valjevu do rezervoara “Gajina” u Valjevu, DN 900 dužine 4.120 m
 • Cevovod za transport čiste vode od rezervoara “Gajina” u Valjevu do odvojka u Divcima, DN 700, dužine 13.369 m
 • Cevovod za transport čiste vode od odvojka u Divcima do rezervoara “Oštrikovac” u Slovcu, DN 600, dužine 4.903 m
 • Cevovod za transport čiste vode od odvojka u Divcima do rezervoara “Svetlak”, DN 250, dužine 5.875 m

Rezervoari:

 • Gajina ……………………..……….V=2.000 m3
 • Oštrikovac………………….…….. V= 1.000 m3
 • Mionica ………………….……….…V=1.000 m3
 • Crpna stanica Mionica ………….Q=40 l/s