О нама

Делатност ЈП “Колубара” Ваљево

  • сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде за пиће овлашћеним предузећима која врше водоснабдевање града Ваљева и општина Лазаревац, Лајковац, Мионица и Уб
  • заштита од поплава
  • развој и унапређење обављања делатности
  • одржавање и обезбеђивање техничко-технолошког и економског јединства система
  • остваривање другог законом утврђеног општег интереса у области водопривреде, у складу са Законом о водама

КОЛУБАРСКИ РЕГИОНАЛНИ СИСТЕМ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ – ЦЕВОВОД ЗА ТРАНСПОРТ СИРОВЕ ВОДЕ