Контакт

ЈП "КОЛУБАРА" ВАЉЕВО
14000 Ваљево
Поп Лукина 6А

Телефон: 014/226-567
Фах: 014/221-584

Е-маил: jpkolubara@jpkolubara.rs

Матични број: 07367384
ПИБ: 101900365

Одговорно лице: Иван Бељић, директор

Радно време:
Понедељак - петак : 07:00 – 15:00 h