Учесници у изградњи

 

Бране и акумулације “Стубо-Ровни”:
– Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
– Електропривреда
– Општине

Регионалног водовода:
– Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
– Општине

Инвеститори:
– Јавно предузеће за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни “Колубара” Ваљево

Пројектант објеката бране, акумулације и регионалног водовода:
– »Ененргопројект – Хидроинжењеринг«, Београд
– „ЕКО ВОДО ПРОЈЕКТ“ Београд
– Институт за водопривреду „Јарослав Черни“ Београд

Пројектантски надзор на изградњи бране и акумулације “Стубо-Ровни”:
– »Ененргопројект – Хидроинжењеринг«, Београд

Надзор на извођењу радова на изградњи бране и акумулације “Стубо-Ровни”:
– Јавно предузеће за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни “Колубара” Ваљево
– М.П. «Велика Морава», Београд
– Институт за водопривреду «Јарослав Черни», Београд

Контрола квалитета уграђеног материјала у тело бране “Стубо-Ровни”:
– Институт за испитивање материјала, Београд

Извођачи радова:
конзорцијум:
– «Хидротехника – Хидроенергетика», Боград
– «Енергопројект – Нискоградња», Београд

Подизвођачи, специјалисти за одређене радове:
– «Геосонда – Консолидације», Београд