Финансијски извештај

 

Финансијски извештај ( 2020. година )

  • Финансијски извештај за 2020. годину ( комплетан ) – преузми
  • Биланс стања за 2020. годину – преузми
  • Биланс успеха за 2020. годину – преузми
  • Извештај о токовима готовине за 2020. годину – преузми
  • Извештај о осталом резултату за 2020. годину – преузми
  • Извештај о променама на капиталу за 2020. годину – преузми
  • Напомене уз финансијске извештаје за 2020. годину – преузми
  • Ревизорски извештај за 2020. годину – преузми