Финансијски извештај

Финансијски извештај ( 2022. година )

 • Биланс стања за 2022. годину – преузми
 • Биланс успеха за 2022. годину – преузми
 • Напомене уз финансијске извештај за 2022. годину – преузми
 • Ревизорски извештај за 2022. годину – преузми

Финансијски извештај ( 2021. година )

 • Биланс стања за 2021. годину – преузми
 • Биланс успеха за 2021. годину – преузми
 • Напомене уз финансијске извештаје за 2021. годину – преузми
 • Ревизорски извештај за 2021. годину – преузми

Финансијски извештај ( 2020. година )

 • Финансијски извештај за 2020. годину ( комплетан ) – преузми
 • Биланс стања за 2020. годину – преузми
 • Биланс успеха за 2020. годину – преузми
 • Извештај о токовима готовине за 2020. годину – преузми
 • Извештај о осталом резултату за 2020. годину – преузми
 • Извештај о променама на капиталу за 2020. годину – преузми
 • Напомене уз финансијске извештаје за 2020. годину – преузми
 • Ревизорски извештај за 2020. годину – преузми