Kontakt

JP "KOLUBARA" VALJEVO
14000 Valjevo
Pop Lukina 6A

Telefon: 014/226-567
Fah: 014/221-584

E-mail: jpkolubara@jpkolubara.rs

PIB: 101900365

Odgovorno lice: Zoran Mitrović, direktor

Radnovreme:
Ponedeljak - petak : 07:30 – 15:30 h