Plan i program

 

Preostali predviđeni radovi:

  • Ugradnja oskultacione opreme, opreme za seizmiku i tehničko osmatranje
  • Čišćenje akumulacionog prostora
  • Pretvaranje optočnog tunela u temeljni ispust i zahvat za korisnike
  • Izlazna zatvaračnica;
  • Podbransko uređenje
  • Izgradnja lokalnih i inspekcijskih saobraćajnica
  • Hidromašinska i elektro oprema (nabavka i montaža)
  • AE radovi i uređenje vodnih tokova
  • Snabdevanje vodom podbranskog dela i sela pored brane brane: Stubo i Rovni