Količine ugrađenog materijala

 

Količine ugrađenog materijala u telo brane:

Godina gradnjeGLINA
(ugrađeno)
FILTER
I                                     II
POTPORNO
TELO BRANE
(kamen zona 4)
KAMENA
OBLOGA
(zone 5 i 6)
2003. kol. (m3)9.567,782.930,004.750,00101.569,40
2004. kol. (m3)51.466,523.558,293.637,49209.325,17
2005. kol. (m3)0,000,000,00101.819,835.766,70
2006. kol. (m3)5.766,7011.112,8411.112,84386.802,5616.297,12
2007. kol. (m3)46.972,059.399,169.399,16391.131,6425.948,01
Ukupno količina:183.062,9627.000,2928.899,491.190.648,6048.011,83

SVEGA UGRAĐENOG MATERIJALA       1.477.623,17 (m3)