Izveštaj o realizaciji programa poslovanja

 

2022. godina

  • Izveštaj za period 01.01. – 31.03.2022. godine – preuzmi

2021. godina

  • Izveštaj za period 01.01. – 31.03.2021. godine – preuzmi
  • Izveštaj za period 01.01. – 30.06.2021. godine – preuzmi
  • Izveštaj za period 01.01. – 30.09.2021. godine – preuzmi
  • Izveštaj za period 01.01. – 31.12.2021. godine – preuzmi

2020. godina

  • Izveštaj za period 01.01. – 31.03.2020. godine – preuzmi
  • Izveštaj za period 01.01. – 30.06.2020. godine – preuzmi
  • Izveštaj za period 01.01. – 30.09.2020. godine – preuzmi
  • Izveštaj za period 01.01. – 31.12.2020. godine – preuzmi