Ministarka Zorana Mihajlović obišla branu „Stubo-Rovni“