ODLIČNA BONITETNA OCENA ( A+), JAVNOM PREDUZEĆU “KOLUBARA” VALJEVO