„Stubo-Rovni“

PREGLEDNA KARTA KOLUBARSKOG REGIONALNOG SISTEMA ZA VODOSNABDEVANJE „STUBO-ROVNI“

Na reci Jablanici 15 km uzvodno od Valjeva, između sela Stubo na desnoj obali i sela Rovni na levoj obali, u izgradnji je brana Rovni kojom će se formirati akumulacija Rovni zapremine oko 50.000.000 m3. Akumulacija se formira u dolinama reka Jablanice i Sušice.

Regionalni vodoprivredni sistem Rovni gradi se za snabdevanje vodom stanovništva valjevskog regiona i ima za obavezu i snabdevanje vodom okolnih sela koja su u slivu akumulacije Rovni i koja su direktno ugrožena izgradnjom brane usled uzimanja zemlje za potrebe formiranja akumulacionog prostora. Pored snabdevanja vodom objekata vezanih za korišćenje vodoprivrednog sistema Rovni, predviđeno je snabdevanje komandne zgrade pri akumulaciji Rovni i okolnih sela, koja se uz velike probleme snabdevaju vodom preko vodovodnog sistema Kukalj.

Položaj sela Stubo i Rovni je takav da danas imaju ozbiljne probleme u snabdevanju vodom za piće. Izgradnjom brane i akumulacije Rovni i postrojenja za prečišćavanje vode za piće, ovi problemi bi bili rešeni. Hidrogeološkim ispitivanjima celokupnog sistema utvrđeno je da nema alternativnih rešenja koja bi pomogla u rešavanju problema snabdevanja vodom.

Učesnici u izgradnji brane i akumulacije Rovni
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 • Elektroprivreda
 • opštine

Učesnici u izgradnji regionalnog vodovoda:

 • Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • opštine

Investitori:

 • Javno preduzeće za korišćenje vodoprivrednog sistema Rovni – Kolubara, Valjevo

Projektant objekata brane, akumulacije i regionalnog vodovoda:

 • Enenrgoprojekt – Hidroinženjering, Beograd

Projektantski nadzor:

 • Enenrgoprojekt – Hidroinženjering, Beograd

Nadzor na izvođenju radova:

 • Javno preduzeće za korišćenje vodoprivrednog sistema Rovni – Kolubara, Valjevo
 • MP Velika Morava, Beograd
 • Institut za vodoprivredu Jaroslav Černi, Beograd

Kontrola kvaliteta ugrađenog materijala u telo brane Rovni:

 • Institut za ispitivanje materijala, Beograd

Izvođači radova:

Konzorcijum:

 • Hidrotehnika – Hidroenergetika, Bograd
 • Energoprojekt – Niskogradnja, Beograd

Podizvođači, specijalisti za određene radove:

 • Geosonda – Konsolidacije, Beograd

Osnovna funkcija KRSV Stubo–Rovni je:

a) voda za piće opština: Valjevo, Lazarevac i Lajkovac, Mionica i Ub
b) tehnička voda za TE – TO Kolubara na vodozahvatu
c) zaštita od poplava
d) zadržavanje nanosa
e) biološki minimum

Osnovni delovi sistema su:

a) Objekti brane i akumulacije Stubo–Rovni

 • visina brane: 75 m
 • površina sliva akumulacije: 104 km2
 • zapremina akumulacije 50.000.000 m3

b) Objekti regionalnog vodovoda

 • cevovod sirove vode Brana–PPV
 • PPV Pećina
 • cevovod vode za piće do distributivnih rezervoara opština

BRANA I AKUMULACIJA „STUBO-ROVNI“

Učesnici u finansiranju projekta:

a) Brane i akumulacije Stubo–Rovni:

 • Ministarstvo vodoprivrede
 • Elektroprivreda
 • opštine

b) Regionalnog vodovoda:

 • Ministarstvo vodoprivrede
 • opštine
 • Ministarstvo za NIP
 • MISP (Program podrške razvoju infrastrukture lokalne samouprave)

Učesnici u projektu:

a) Investitor radova:

 • Javno preduzeće za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo–Rovni Kolubara, Valjevo

b) Projektant objekata brane, akumulacije i regionalnog vodovoda:

 • Energoprojekt – Hidroinženjering, Beograd

Evropska podrška projektu:

U zvaničnoj nacionalnoj vodoprivrednoj strategiji, Vodoprivrednoj osnovi Republike Srbije, usvojenoj od strane Vlade Srbije, akumulacija pod nazivom Stubo–Rovni, zapadno od Valjeva, identifikovana je i razvijena kao glavni budući izvor vodosnabdevanja za region (Valjevo, Lazarevac, Lajkovac, Ub i Mionica).

Izgrađeni objekti brane Stubo–Rovni:

 • brana do kote 363,5 m n.v.
 • optočni tunel
 • vodozahvatna kula
 • šahtni preliv
 • injekciona zavesa
 • komandna zgrada akumulacije
 • deo lokalnih saobraćajnica
 • prekidna komora i regulacioni blok

BRANA I AKUMULACIJA „STUBO-ROVNI“