Tehnička dokumentacija

 

1. Glavni projekat brane i akumulacije «Rovni»
1.1 Opšti deo
1.2 – Topografske podloge
– Hidrološke podloge
– Geološke podloge
– Geomehaničke podloge
– Seizmološke podloge
– Ekološke
1.3 – Brana «Rovni»
– Optočni tunel – temeljni ispust, zagat
– Preliv sa odvodnim tunelom i slapištem
– Vodozahvatna kula: – hidromehanička oprema
– elektro oprema
– Komandna zgrada
– Injekcioni radovi
– Program hidroloških, meteoroloških i geodetskih osmatranja
– Lokalne i inspekcijske saobraćajnice
– Hidroelektrana: – građevinski deo
– mašinski deo
– Organizacija građenja
– Geodetsko obeležavanje projekta
– Ekologija
– Sanitarna zaštita

– Upravljanje kvalitetom vode
– Sistemi osmatranja i obaveštavanja
– Elaborat o izmeštanju instalacija
– Elaborat o zaštiti na radu
– Elaborat o evidentiranju nepokretnih kulturnih dobara na slivnom području reke Jablanice
– Most preko Tare
– Most preko Žitkovice
– Most Jablanica
– Most Samadžinac
– Dalekovod od TS u Valjevu do brane «Rovni»
– Provera TS 35/10KV «Valjevo IX»
– Put Valjevo – Poćuta – Rogačica
– Geotehničke podloge za put Valjevo – Poćuta
– Saobraćajna signalizacija i oprema
– Studija korišćenja slivova Jablanice, Obnice i Gradac
– Hidrološka istraživanja u slivu reke Gradac
– Revizija Glavnog projekta brane iakumulacije «Rovni»
– Korekcija potoka Rezina
– Izmeštanje dalekovoda 10KV
– Rezervoar Sovač
– Telemetrisanje nivoa vode akumulacije «Rovni»
– Čišćenje akumulacionog prostora
– Ekološko-geomehanička istraživanja radioaktivnosti
– Crkva Gračanica
– Put R – 111
– Eksploatacija kamenoloma «Stubo»
– Magacin eksplozivnog materijala i inicijalnih sredstava
– Izmena prečnika cevovoda sirove vode od vodozahvatne kule do prekidne komore
– Rudarski projekat površinskog kopa «Stubo»
– Rekultivacija površinskog kopa «Stubo»
– Detaljna analiza uticaja eksploatacije površinskog kopa «Stubo» na životnu sredinu
– Studija o proceni uticaja površinskog kopa «Stubo» na životnu sredinu
– Crkva u selu Tubravić
– Regulacioni blok sa platoom i pratećim objektima-početak cevovoda
– Opšta knjiga
– Prekidna komora
– Regulacioni blok
– Mikrosita
– Ureženje terena
– Postrojenje za prečišćavanje vode «Rovni» 2×10 l/s
– Snabdevanje vodom komandne zgrade
– Snabdevanje vodom sela Stubo i Rovni u okviru Regionalnog vodoprivrednog sistema
«Rovni»

2. Glavni projekat crpne stanice «Paklje»
2.1 Detaljna analiza uticaja na životnu sredinu crpne stanice na izvorištu Paklje grada Valjeva
2.2 Studija opravdanosti izgradnje crpne stanice «Paklje»
2.3 Crpna stanica «Paklje»:

 • Građevinski deo
 • Hidraulički čvor
 • Mašinska i elektro oprema

3. Glavni projekat cevovoda za transport sirove vode od brane «Rovni» do postrojenja za prečišćavanje vode «Pećina» u Valjevu

3.1 Cevovod za transport sirove vode od brane «Rovni» do postrojenja za prečišćavanje vode «Pećina» u Valjevu: – građevinski projekat

 • mašinski projekat
 • projekat opreme (mašinska i elektro oprema)
 • projekat katodne zaštite
 • TT kabal Pećina-Rovni
 • Geotehnički elaborat

3.2 Postrojenje za prečišćavanje vode za piće «Pećina» u Valjevu, I faza 600l/s
3.3. Zahvatanje i transport vode od izvorišta «Paklje» do postrojenja za prečišćavanje vode «Pećina» u Valjevu
3.4 Projekat dela Regionalnog vodoprivrednog sistema od postrojenje za prečišćavanje vode za piće «Pećina» do rezervoara «Gajina»

4. Snabdevanje vodom dela opštine Mionica
4.1 Opšta knjiga
4.2 Cevovodi
4.3 Crpna stanica Šušeoka:

 • građevinski deo
 • mašinski deo
 • elektro deo

4.4 Rezervoar Bela stena

5. Elaborat o izvedenom stanju
5.1 «Energoprojekt-Hidroinženjering» iz Beograda dostavlja svake godine:

 • Elaborat o izvedenom stanju na površinskom kopu «Stubo»
 • Elaborat o izvedenom stanju seizmičkih ispitivanja
 • Elaborat o izvedenom stanju kartiranja

5.2 Institut za ispitivanje materijala iz Beograda dostavlja svake godine Elaborat o ugrađenom materijalu u telo brane

6. Snabdevanje vodom sela Stubo i Rovni
6.1. Glavni projekat snabdevanja vodom sela Stubo i Rovni

7. Glavni projekat: Kolubarski regionalni sistem za vodosnabdevanje

7.1. Cevovod sirove vode PK „Rovni“ – HČ „Paklje“

7.2. Cevovod sirove vode HČ „Paklje“ – PPV „Pećina“

7.3. Cevovod čiste vode PPV„Pećina“ – R.„Gajina“

7.4. Rezervoar „Gajina“

 • Građevinski deo
 • Mašinski deo
 • Elektro deo

7.5. Cevovod čiste vode R. „ Gajina “ – Beloševac

7.6. Cevovod čiste vode ’’Beloševac – Divci’’

7.7. Cevovod čiste vode ’’Divci – Oštrikovac’’

7.8. Cevovod čiste vode ’’Divci – R. Svetlak“

7.9. Pumpna stanica „Mionica“

 • Građevinski deo
 • Mašinski deo
 • Elektro deo

7.10. Rezervoar „Svetlak“

 • Građevinski deo
 • Mašinski deo
 • Elektro deo

7.11. Rezervoar „Oštrikovac“

 • Građevinski deo
 • Mašinski deo
 • Elektro deo

7.12. Merni blokovi

 • Elektro deo

8. Idejni projekat hidrotehničkog i parternog uređenja prostora nizvodno od brane „Stubo-Rovni“

9. Javno preduzeće za upravljanje i korišćenje Regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo-Rovni „Kolubara uredno je obezbedilo sve neophodne dozvole i rešenja