Program poslovanja

Program poslovanja ( 2023. godina )

 • Program poslovanja za 2023. godinu – preuzmi
 • Program korišćenja subvencija za 2023. godinu – preuzmi
 • Izmene i dopuna Programa poslovanja za 2023. godinu – preuzmi
 • Izmene i dopuna Programa korišćenja subvencija za 2023. godinu – preuzmi

Program poslovanja ( 2022. godina )

 • Program poslovanja za 2022. godinu – preuzmi
 • Program korišćenja subvencija za 2022. godinu – preuzmi

Program poslovanja ( 2021. godina )

 • Program poslovanja za 2021. godinu – preuzmi
 • Program korišćenja subvencija za 2021. godinu – preuzmi
 • Izmene i dopuna programa poslovanja za 2021. godinu – preuzmi

Program poslovanja ( 2020 godina )

 • Program poslovanja za 2020. godinu – preuzmi
 • Program korišćenja subvencija za 2020. godinu – preuzmi
 • Izmene programa poslovanja za 2020. godinu – preuzmi
 • Izmene programa korišićenja subvencija za 2020. godinu – preuzmi