Изграђеност КРСВ “Стубо-Ровни”

 

БРАНА И АКУМУЛАЦИЈА „СТУБО-РОВНИ“

Објекте бране и акумулације “Ровни” чине:

а) Брана са објектима

б) Објекти измештеног пута Ровни – Поћута

ПРЕГЛЕДНА КАРТА ОБЈЕКАТА АКУМУЛАЦИЈЕ “СТУБО-РОВНИ”

Брана са објектима:

 • Насута брана
 • Водозахватна кула
 • Опточни тунел
 • Шахтни прелив
 • Командна зграда
 • Излазна затварачница
 • Санитарна заштита акумулације и екологија
 • Саобраћајнице
 • Оскултације
 • Осматрање и обавештавање
 • Пут Ровни-Поћута
 • Пут дужине 10.800м
 • Мостови на путу
 • Брана и акумулација „Стубо-Ровни“

1. Изграђени објекти бране и акумулације „Стубо-Ровни“:

– Брана до коте 363,50мнм
– Опточни тунел
– Водозахватна кула
– Шахтни прелив
– Ињекциона завеса
– Командна зграда акумулације
– Део локалних саобраћајница
– Прекидна комора и регулациони блок
– Контролно-командни центар
– Постројење за прераду воде “Ровни”, капацитета 2 x 10 л/с
– Пут круна бране-село Стубо-нова локација цркве