Izgrađenost KRSV “Stubo-Rovni”

 

BRANA I AKUMULACIJA „STUBO-ROVNI“

Objekte brane i akumulacije “Rovni” čine:

a) Brana sa objektima

b) Objekti izmeštenog puta Rovni – Poćuta

PREGLEDNA KARTA OBJEKATA AKUMULACIJE “STUBO-ROVNI”

Brana sa objektima:

 • Nasuta brana
 • Vodozahvatna kula
 • Optočni tunel
 • Šahtni preliv
 • Komandna zgrada
 • Izlazna zatvaračnica
 • Sanitarna zaštita akumulacije i ekologija
 • Saobraćajnice
 • Oskultacije
 • Osmatranje i obaveštavanje
 • Put Rovni-Poćuta
 • Put dužine 10.800m
 • Mostovi na putu
 • Brana i akumulacija „Stubo-Rovni“

1. Izgrađeni objekti brane i akumulacije „Stubo-Rovni“:

– Brana do kote 363,50mnm
– Optočni tunel
– Vodozahvatna kula
– Šahtni preliv
– Injekciona zavesa
– Komandna zgrada akumulacije
– Deo lokalnih saobraćajnica
– Prekidna komora i regulacioni blok
– Kontrolno-komandni centar
– Postrojenje za preradu vode “Rovni”, kapaciteta 2 x 10 l/s
– Put kruna brane-selo Stubo-nova lokacija crkve